Kladivo na carodejniky - Neues Projekt

Frantíš z Bogutina
Vážení přátelé,
vítám Vás na své stránce, ze které můžete dospět k mým internetovým příspěvkům ve věci čmeláků a našeho pejska Channy. Kromě toho prosím o pozornost ve věci soudce Davida Vláčila spolu s kvizem o hodnotnou cenu. Budu se těšit i na Vaše příští návštěvy. Příspěvky k tématu "Čmeláci" najdete na https://www.cmelak.info. Kromě toho si dovoluji představit Vám svou příručku pro chov čmeláků. František Kuklík

Populárně-naučnou brožovanou publikaci Františka Kuklíka vydala Esence ze skupiny Euromedia Group, a. s. Hlavní část 160stránkové knihy se věnuje chovu čmeláků. Čtenář se dozví vše o zákonitostech chovu čmeláků, který je v České republice čím dál frekventovanějším koníčkem. Autor je dlouholetým chovatelem čmeláků, a proto popisuje fundovaně z praktického hlediska na základě vlastních zkušeností, jak sehnat čmeláčí královnu, jak si vyrobit chovatelská zařízení, osadit čmelín, jak správně a jestli vůbec přikrmovat a co je třeba provést, aby čmeláci prospívali. To vše dokládá na konkrétních příhodách od jara do podzimu. V knize je také orientační katalog čmeláků nejčastěji zastoupených v naší přírodě s jejich fotografiemi, kreslenou identifikací a popisem základních rysů. Protože ani čmelákům se nevyhýbají choroby a parazité, dostává prostor rovněž tato problematika. Jedna kapitola se věnuje vlivu čmeláků na životní prostředí. Jedná se o praktickou příručku, nikoli o vědecký spis na téma Bombus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zajímavá videa na youtube nejen se čmeláky:

Klick na některý z následujících snímků vede k odehrání odpovídajícího videa:
Kladivo na čarodějníky
pokyny Frantíše z Bogutina
Kladivo na čarodějníky
soudce David Vláčil skáče po klacíku jako hafík
JUDr. David Vláčil
CROWS
Direkt zum Seiteninhalt
Kviz k pochybení soudce JUDr. Davida Vláčila
Vážení přátelé, pokud tuto stránku navštěvujete opakovaně, stiskněte prosím současně klávesy <ctrl> a <F5>, aby se Vám stránka zobrazila v aktuální podobě, děkuji. Cookies aktuálnímu zobrazení brání.


Státní zástupce
jede do kopce.

(od Frantíše plná číše):

Na trakaři do kopce
jede státní zástupce.
Dočista bez pomoci,
ocitá se na kopci.

Na cestě či na trati,
v ruce s prázdnou opratí,
nezastaví zástupce,
nedá přednost na stopce.

Zemská tíže nevadí,
když se prokur usadí.
Nevede ho žádná síla,
jenom v čerta pevná víra!

Ukloň se mu, zástupci,
až ho potkáš na kopci,
neboť státní zástupce
samojede do kopce!

Pro státního zástupce
s čertem v zádech do kopce,
přátelé moji zlatí,
žádný zákon neplatí!

© 2021 Frantíš z Bogutina

pokyny Frantíše z Bogutina k jednotnému postupu v uplatňování vybraných předpisů zákona č. 6/2002 Sb. a předpisů souvisících
Vláčilovo pochybení
(pro našince v českém znění
v buditelském přesvědčení,
že tu dvojí pravdy není,

bílou křídou do komína,
sekerou na vrata mlýna,
slovy, jak je snesla slina,)
napsal: Frantíš z Bogutina

Dřív, než Frantíš mrknout stačil,
počtářský se převrat zračil,
když si soudce David Vláčil
jménem republiky ráčil,

spočíst že je tucet šest,
nepřebývá žádný rest,
výsledek že správný jest,
na to do ohně dá pěst!

Dva tucty a devět k tomu,
oko bere, malá domů!
Že by v počtech došlo k zlomu?
Nebo Vláčil upil bromu?

Konstituční kuratelé
gratulují z Brna vřele,
chválí rozhodnutí smělé,
jakkoli je podezřelé.

Pražští soudní hodnostáři
pochlebují soudci-tmáři,
jak do světa ortel září,
co si vyčet v starém snáři:
 
„Soudce Vláčil nepochybil,
soudní počty neošidil,
správný počet planěk přibil,
když své tucty hradbou řídil.

Chybí-li zákonných cest
Frantíše k devotě vést,
může tucet být i šest!
Vláčilovi všechna čest!“.

Co jinému kalné zvěsti,
Frantíš vítá jako štěstí,
ve kterém se nelze splésti
(ušetří na podpal klestí).

V šenku krčmy v Bogutině
sedí Frantíš v rohu síně,
s pivním táckem na svém klíně
přemítá o čertovině.

Frantíš dopil pivo právě,
nyní k Vláčilově slávě
jeho verdikt rovná v hlavě,
odraz v tácku našel hravě:
Na tácku dvojice čárek ...
Devět korun? To byl párek.
Co netuší krčmář Vaněk,
ten tácek je z pekla dárek!

Jedna čárka: dvanáct kaček.
Přiznejme si bez vytáček,
v tomhle tuctu vězí háček!
Nad Vaňkem se sbírá mráček:

„Stěžujte si kdo chce komu,
Vláčil rozhod, u sta hromů!
Dvě malá a párek k tomu,
platím oko, jde se domů!“

Frantíš domů dojít stačil,
hospodský se ještě mračil,
při úhradách à la Vláčil
na buben by krčmu tlačil!

Sotva darmopitci zvědí,
jak na tucty soudci hledí,
mnohý levně v šenku sedí.
Vaněk? Tajně pivo ředí!

Vláčilovo tuctování
Bogutinským bere spaní,
poctivou věc neochrání,
darebníky pálí v dlani.

Učitelský Karel Peták
(spravedlivý muž a světák)
roznáší po obci leták:
„Dej každý na krčmu pěťák!“

Od měšťanky k lávce míří,
Frantíšovi cestu kříží,
do očí mu přísně shlíží,
volí slova k jeho tíži:

„Vláčilova cesta není
v Bogutině k zaplacení,
ani k řádu upevnění,
ani k tvému pobavení!“

Ujalo se v Bogutině
původem ze soudní síně
pořekadlo o zlé vině,
která páchne jako svině:

„Hochu, tys to ale zpáčil
jako soudce David Vláčil,
co se v tuctu seknout ráčil!“
V kostce: „Tys to ale zvláčil!“

verze:   tetratretra penetrata
(smrdutý čtyřtakt)
© 2021 Frantíš z Bogutina,
Soudce JUDr. David Vláčil od Nejvyššího soudu ČR je jako hafík, který skočí po každém předhozeném klacíku!
pochybil soudce David Vláčil?


Zavdává Soudce David Vláčil příčinu ke snížení důvěry v soudnictví a snížení důstojnosti soudcovské funkce?
Soudce David Vláčil jménem republiky rozhodl, že je tucet šest.
Je pak možná důvěra v české soudnictví?
Můžeme pak důvěřovat naší republice, která na bedra soudce Davida Vláčila klade nároky a předpoklady, kterými je soudce David Vláčil přetížen? Proč chlapec Vláčil nepověřil soudními počty soudního znalce, když má s počty potíže?
(Tento úsudek předchází ne zcela zcestnému podezření, že soudce David Vláčil nezávisle a nepřezkoumatelně rozhodl o

protizákonném okradení účastníka soudního řízení jménem republiky.)

Podaří se Vám nalézt v následujícím citátu z rozsudku soudce Davida Vláčila
č.j. 16 C 120/2007 u obvodního soudu pro Prahu 3 jistou nesrovnalost (?):

"... Žalobce tvrdí. že žalovaná neplatila v měsících duben 2004 až listopadu 2004 částku 15.-- Kč měsíčně. a v měsících prosinec 2004 až do prosince 2006 neplatila částku 5.-- Kč/měsíčně. Protože 2.5 promile z částky 15.- Kč za jeden měsíc (30 dnů) prodleni činí asi 1,16 Kč a z částky-5.-- Kč jde o sumu ještě nižší, náleží žalobci za každý i jen započatý měsíc prodleni částka „nejméně" 25,-- Kč, tedy za 8 + 13 měsíců prodlení jde o sumu 21 /měsíců/ x 25.-- Kč/měs. = 525,-- Kč a tato částka byla žalobci soudem přiznána..."

malý kviz:

činí součet všech měsíců od dubna 2004 do prosince 2006
A: 21 měsíců?
B: méně nežli 21 měsíců?
C: více nežli 21 měsíců?

Za zmínku stojí okolnost, že výše zmíněné bagatelní řízení si soudce David Vláčil vymínil projednat osobně (nikdo se mu nevnucoval), a to ve dvou ústních jednáních, na kterých Frantíšovi uložil povinnou účast, a to ačkoli věděl, že Frantíšovo bydliště je 700 km vzdáleno od sídla soudu a ačkoli žalovaná strana se před zahájením a během celého řízení nedokázala vyburcovat k oponování. Vůči soudci Davidovi Vláčilovi Frantíš včas před zahájením řízení podal řádně odůvodněnou námitku podjatosti (nebyla to první námitka podjatosti Frantíše vůči podjatému soudci Davidovi Vláčilovi).
Soudce David Vláčil tedy musel předpokládat, že Frantíš z Bogutina jeho nepřezkoumatelné soudní rozhodnutí podrobně přezkoumá. Blíže k tomuto tématu v Kladivu na čarodějníky.

Proč si soudce JUDr. David Vláčil myslil, že Frantíš neví kolik činí tucet?

Soudce David Vláčil přece musel vědět, že Frantíš je z Bogutina a že Bogutinským je lépe se vyhnout! Soudce JUDr. David Vláčil se rozhodl postavit Bogutinským a narazil na Frantíše z Bogutina! Budiž soudci Davidovi Vláčilovi ku pomoci alespoň jeho nepřezkoumatelná a nezávislá cesta ňafíka, který chňapne po každém předhozeném klacíku. Chňape po nich bez ohledu na ostny!

František Kuklík

Zelenky Hajského 3
130 00 Praha 3

Mob.: 608 004 986
eMail: frantisek@kuklik.eu
www.kuklik.eu

poslední aktualizace:
17.05.2022
návštěvy od Vánoc:
vygenerováno pomocí WebSite X5 Free 17.1.2
Zurück zum Seiteninhalt